Klima Tesisatı

Klima sistemi, ikimlendirme, ısıtma, soğutma, temizleme, sirkülasyon yaptırma ve havanın nem miktarının belirli bir oranda tutulması işlevinin sürekli olarak temin ve tesis edilmesi işlemidir.

Binaların kullanım amaçları, bulundukları bölge ve bölgeye bağlı olarak dış hava şartları değişkendir. Klima sistemlerini sınıflandırmanın amacı bir sistemi diğerinden ayırt edebilmeyi sağlamak ve ihtiyaçlara bağlı olarak en doğru klima sistemini seçmeyi kolaylaştıracak bir yöntem oluşturmaktır.

Klima sistemi çeşitlerini hava dağıtım ve akışkan cinsine göre;
1.Tüm havalı sistemler
2.Hava-su ile çalışan sistemler
3.Tüm su ile çalışan sitemler
4.Bağımsız üniteli sistemler olarak sınıflandırılır.

Bağımsız Üniteli Sistemler:
1.Split klimalar
2.Pencere tipi klimalar
3.Çatı tipi paket klimalar
4.Taşınabilir tip portatif klimalar olarak sınıflandırılır.